11 12 2012

12.sınıf trafik ve ilk yardım soru,cevapları

 

1) Okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğrenciler nereye başvurmalıdır. 

a) Emniyet Müdürlüğüne b) Belediye Başkanlığına 
c) il ve ilçe Trafik komisyonuna d) Okul Müdürlüğüne 

2) Karayolunda 90 km saat hızla seyreden araç ile önündeki araç arasında ne kadar mesafe bulunmalıdır. 

a)45m b)40m 
c) 35 m d)30 m 

3) Okul, hastane gibi kamu kuruluşlarının giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır. 
a) 5m b) 10m c) 15m d) 20m 

4) Kara yolları trafik kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur. 
a) İç İşleri Bakanlığı b) Sağlık Bakanlığı c)Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı d)Dış İşleri Bakanlığı 

5) Minibüsün sürücüsü ile birlikte taşıyabileceği yolcu sayısı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur. 
a)En çok 12 b)En az 9,en çok 15 
e) En az 8,en çok 14 d) En çok 10 

6) Trafik işaret cihazında aralıklı yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir. 
a)Dur, yol açık ve uygun ise devam et b) YOL ver 
c) Yeşil yanana kadar dur d)Direkt geç 

7) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda hangi şeridin devamlı kullanımı yasaktır. 
a) En sağdakinin b) Ortadakinin 
c) En soldakinin d) En soldaki ile sağdakinin 

8 ) Bağlantı yolları ile tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır. 
a) Yavaş gitmek b)Bu yollara girmek 
c) Herhangi bir sebeple durmak d)Geri gitmek 

9) Aşağıdaki araçların bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 
a) İtfaiye aracı b)Can kurtaran 
c) Trafik zabıta aracı d)Sivil savunma aracı 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi yolcuların uyması gereken kurallardan biridir? 
a) Araçlara sağ taraftan binmek ve inmek b)Araç tam olarak durmadan inip binmek 
c)Aracın sağ tarafını kontrol etmeden kapıyı açmak d)Araçların sol tarafından inip binmek. 

11) Görüşün açık olduğu, sürücüler için tehlikeli olmayan yol bölümlerinde kullanılan, öndeki aracı geçmeye ve şerit değiştirmeye müsaade eden yol çizgisi hangisidir? 
A — Devamlı yol çizgisi B — Kesik ve devamlı yol çizgisi 
C — Yan yana iki devamlı yol çiz. D — Kesik yol çizgisi 

12) Trafik polisinin her iki kolunun yada tek kolunun yere paralel biçimde açık olması veya kollardan birinin yada her ikisinin aşağıya doğru bırakılmış olması neyi ifade eder? 
A — Yolun trafiğe açık olması B — Yolun trafiğe kapalı olması 
C — Yolun bütün yönlere kapalı olması D — Hepsi 

Doğru – Yanlış tipi sorular. Doğru cümlenin önüne “ D” Yanlış cümlenin önüne “Y” harfi koyunuz.         .
 ( D )1.On yaşından küçük çocuklar arabada çocuk güvenlik koltuğuna oturmalıdır.
 ( Y ) 2.Bir kaza sonrasında araç içinde sıkışan yaralıyı hemen çıkarmalıyız.
 (    ) 3.Hava yolu ile ulaşım hızlı  ama tehlikelidir.
 ( D ) 4.Emniyet kemeri kaza sırasında yaralanmaları engeller.
 ( Y ) 5.Üstü  açık araç ve yük üzerinde yolculuk yapmak çok güvenlidir.
 ( D ) 6.Toplu taşıma araçlarına  sırayla  binilmelidir.
 ( Y ) 7.Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.
 ( Y ) 8.Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.
 ( Y ) 9.Taşıt hareket halindeyken; elimizi, kolumuzu ve başımızı pencereden çıkarabiliriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ( D ) 10.Taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.
 Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayın.

zarar – arka – yanlış - dikkatli – hayatını – yaya - acil yardım merkezi –
çukur ve kasisler – sırasıyla - sağlık personeli
1.     Kaza sonrasında yaralılara yapılan doğru müdahaleler çoğu yaralının…HAYATINI…….. kurtarır.                                                                                  
 
2.     Acil durumlarda 112.... ACİL YARDIM MERKEZİ…………  aranmalıdır.
 
3.     Çocuklar özel taşıtların .ARKA… koltuğuna oturmalıdır.
 
4.     Yük üzerinde yolculuk sırasında taşıtın ÇUKUR VE KASİS üzerinden geçmesiyle sarsılıp düşebiliriz
 
5.     Karşıdan karşıya geçerken …YAYA….. geçitlerini kullanmalıyız.
 
6.     Kaza sonrasında yaralıya …YANLIŞ… müdahale yapılmamalıdır.
 
7.     Sürücülerin trafikte …DİKKATLİ…… olmaları gerekir.
 
8.     Toplu taşıma araçlarına …SIRASIYLA… binmeliyiz
 
9.     Trafik işaret levhalarına ..ZARAR…… verilmemelidir.
 
10.  Kaza sonrasında yaralıya ilk müdahaleyi .SAĞLIK PERSONELİ……yapmalıdır
 
Çoktan seçmeli sorular. Doğru soruyu işaretleyiniz. 
 
1)- Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora
    gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini
    önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde
    yapılan uygulamaya ne denir?
 
     A) Bakım         B) Tedavi     C) Taşıma      D) İlk yardım      E) Rehabilitasyon
 
 
2)- Aşağıdakilerden hangisi, yolcuların  kurallara uygun davranışlarındandır?
 
      A.Üzeri açık araçlarda ve yük üzerinde      yolculuk yapmak
 
      B.Taşıt tamamen durmadan binmek ya da inmek
 
      C.Taşıt içinde oturmadan ya da uygun yerlere tutunmadan yolculuk yapmak
 
      D.Taşıtların penceresinden başını ve kolunu çıkarmadan yolculuk yapmak
 
      E.Taşıt içerisinde yüksek sesle konuşmak.
 
3)- Duraklarda hangi davranışlar görgü kurallarına aykırıdır?
      
       A) Durakta beklerken sıra olmak.
 B) Duraklarda arkadaşlarımızla itişerek     şakalaşmak.
 C) Bekleyenlerin önüne geçmemek.
 D) Araçlara biniş ve inişte gazi, hasta  ve yaşlılar öncelik tanımak.
 E)Durak duvarlarına ilan uyapıştırmak. 
 
4)-

Herhangi bir trafik ka zası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramamalıyız?

A) 112              B) 188           C) 110               D) 146      E)121
 
5)- Aşağıdakilerden hangisi,trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir?

 
A) Karşıya dikkatsiz geçme   
B) Şerit değiştirme
C) Hatalı dönüş yapma           
D) Aşırı hız yapma
E)Araç lastiğinin patlaması
 
6)-  Toplu taşıma araçlarına binerken  yaşlılara ve sakatlara yardımcı olmak, trafikte neyin göstergesidir?
 
A)   Trafik kurallarına uyduğumuzun.
B)   Tartışmadan kaçınmanın
C)  Karşılıklı saygı ve hoşgörünün
D)  Zorunluluğun
E)  Cezaların caydırıcılığının
 
7)- “ YOLCU “ iken trafikte güvenliği arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
 
A)   Bir an önce kendi yerimize geçmek
B)   Sürücü ile işbirliği yapmak
C)   Çantamızı yerleştirmek, yer yok ise bir yere tutunmak.
D)   Gürültülü ve hareketli şakalar yapmak.
E)   Ayakta durmamak.
          
 
8-     Karayolu üzerinde bir ya da daha çok aracın karıştığı ve zararla sonuçlanan olaylara ne denir?
 
A)        Trafik düzeni
 
B)        Trafik akışı
 
C)        Trafik kazası
 
D)        Trafik güvenliği
 
E)         Trafik kuralı
 
9- Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin trafik kazalarına neden olan hatalı davranışlarındandır?
 
A.    Taşıtın penceresinden dışarı sarkmak
B.    Taşıt yolunda yürümek
C.    Üzeri açık taşıtlarda yolculuk yapmak
D.    Yasal hız sınırlamaları dışında taşıt kullanmak
E.    Yoldaki kasis ve çukurlar.
 
10- Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik kazalarına neden olabilecek davranışlarındandır?
 
A.    Öndeki aracı hatalı geçmek
B.    Yaya geçitlerini kullanmamak
C.    Belirlenen hız sınırını aşmak
D.    Taşıttan dışarı sarkmak
E.    Trafik işaret ve levhalarına dikkat etmemek

21109
0
0
Yorum Yaz